22 touko

Hallituksen kärkihanke ”Osatyökykyisille tie työelämään”

Hallituksen kärkihankkeen ”Osatyökykyisille tie työelämään”  Kainuun osahankkeessa kokeiltiin KunnonSyyniä monialaisessa yhteistyössä. Kokemukset olivat loistavat. Näin kainuulaiset raportoivat hankkeessaan:

+ Tulee rakennettua asiakkaalle selkeä tavoite
+ Asiakas ohjautuu oikean tuen piiriin
+ Viranomaiset ei tee päällekkäistä työtä
+ Herättää asiakkaan pohtimaan omaa prosessia ja tavoitetta
+ Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun yksilöllisen polun rakentamiseen
– Kokoaa tietoa, jos kirjaamistavat ja ajankohdat on määritelty tarkasti
– Jos Monialaista toimijapalaveria ei olisi, lääkäri tekisi vain kootun tiedon perusteella johtopäätöksiä > voi olla että kirjattu tieto vääristää todellista tilannetta.

+ Eri toimijoilla toisten arviot tiedossa jos kirjaamistapa tai asiakkaan tavoite ei ole tiedossa, ei saada yhteistä näkemystä.
+ Asiakas hyötyy kun saa monialaiselta tiimiltä ohjausta ja tukea
+ Helpottaa toimintaa, kun saadaan kaikkien tarvittavien asiantuntijoiden mielipiteen yhdellä kertaa selville, vähentää yhteydenottoja.
+ Asiakas tietää, mitkä tahot on hänen asioidensa tukena.
– Ei korvaa asiakkaan kohtaamisessa saatavaa informatiikkaa