24 syys

Kemijärvi valitsi KunnonSyynin työttömien työkyvyn arvioinnin palveluiden tehostamiseen

Kemijärven kaupunki otti KunnonSyyni -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä elokuussa. KunnonSyyni -prosessi ja toimintatapa työkyvyn arvioinnissa oli toimijoille ennestään tuttu ja tehokkaaksi koetun prosessin rinnalle kaivattiin työkalua, joka mahdollistaa asiakkaan tietojen kirjaamisen moniammatillisesti sekä yli sektori- ja rekisterirajojen.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä heti käyttöönoton ensipäivistä alkaen”, kertoo Kemijärven työllisyyskoordinaattori ja KunnonSyynin -pääkäyttäjä Heli Björkman. Erityisesti KunnonSyynin odotetaan tukevan verkostoyhteistyön lisääntymistä ja tämä on näyttäytynyt toteutuvan jo käyttöönoton ensimmäisinä viikkoina.

”KunnonSyynin -käyttöönotto oli helppoa. Oorninki Oy hoiti tekniset asiat ja meidän vastuulle jäi ainoastaan käyttäjien roolien päättäminen sekä sen mukaisesti käyttöoikeuksien ja tunnusten luominen ja jakaminen”, kertoo Heli.

Kemijärvellä haluttiin toteuttaa järjestelmän käyttökoulutuksen yhteydessä myös työpaja prosessien kehittämiseksi. Oorninki Oy:n asiakkuuspäällikkö Jatta Kivelä ohjasi työpajaa, jossa henkilöstö tarkasteli työttömien palveluprosessin avainkohtia ja niihin liittyvien avainhenkilöiden rooleja ja verkostoja. Työpaja koettiin tehokkaaksi ja vastaavaa voidaan varauksetta suositella myös muille, riippumatta onko KunnonSyynin käyttöönotosta jo jonkin verran aikaa tai onko tällaisen työkalun käyttöönotto vasta suunnitteilla.

14 kesä

Missä mennään KunnonSyynin kanssa?

KunnonSyynin ensimmäisestä tuotantokäytön aloituksesta on kulunut jo yli vuosi. Tyytyväisiä käyttäjäorganisaatioita toiminnanohjausjärjestelmällä on nyt kolme; Ylivieskan seutukuntayhtymä, Kemi ja Sodankylä. Tämän lisäksi KunnonSyyni on ollut kevään 2018 ajan pilottikäytössä Kainuun Sotessa OTE-maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeessa. Palaute on ollut kaikilta käyttäjäorganisaatioilta positiivinen. KunnonSyyni on koettu tarpeelliseksi ja käytännön prosesseja tukevaksi työkaluksi.

Uusien käyttöönottojen lisäksi KunnonSyynin ympärillä on tapahtunut muutakin positiivista. Tammikuussa 2018 KunnonSyynin asiakkuuspäällikkönä aloitti Jatta Kivelä. Hänellä on takanaan yli 15 -vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Jatta tukee omalla vahvalla osaamisellaan niin KunnonSyynin sisäistä kehitystyötä, kuin käyttäjäorganisaatioiden palveluprosessien kehittämistä -jokaisen organisaation omien tarpeiden mukaisesti.

”Asiakkuuspäällikkönä vastaan KunnonSyynin käyttöön ja käytettävyyteen liittyvistä asioista ja haluan varmistaa, että jokainen asiakasorganisaatiomme pystyy hyödyntämään KunnonSyyniä täysipainoisesti asiakkaidensa toimintakyvyn- ja palveluntarpeen arviointiprosesseissaan. Minut voi kutsua esittelemään järjestelmää. Samalla voimme yhdessä pohtia, miten juuri teidän organisaatiossa voitaisiin työttömien palveluihin varattuja resursseja kehittää tehokkaammiksi ja inhimillisemmiksi. Inhimillisyydellä tarkoitan työntekijän osalta työprosessien selkiyttämistä ja työttömän osalta oikea-aikaisia palveluita. Läheskään kaikki työttömät eivät ole työkykyisiä ja heidät tulisikin tunnistaa tehokkaammin ja ohjata heidän tarvitsemiin palveluihin.” kertoo Jatta Kivelä

Järjestelmän käyttöönottoprosessi vaatii osaamista niin projektin vetäjältä kuin kouluttajalta. Aina omasta organisaatiosta ei löydy henkilöä, jolla olisi aiempaa kokemusta tästä. Uusi asiakkuuspäällikkömme on juuri näitä tilanteita varten. Jatalla on omakohtaista kokemusta järjestelmien käyttöönottoprojektien johtamisesta ja hän pystyy tukemaan organisaatioita järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tapahtuvassa prosessien uudistamisessa.