16 elo

Asiakas suosittelee KunnonSyyniä

KÄYTTÖKOKEMUKSIA KUNNON SYYNI -JÄRJESTELMÄSTÄ

Alavieskassa ja Merijärvellä kolmivuotisen hankkeen aikana onnistuttu aktivoimaan yli puolet mukana olleista pitkäaikaistyöttömistä. Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n, Alavieskan 4H-yhdistyksen ja Merijärven 4H-yhdistyksen läpiviemässä Eteenpäin – työllisyyden aktivointi – hankkeessa oli mukana 93 pitkäaikaistyötöntä. Heistä 57 prosenttia aloitti aktivointitoiminnan. Avoimille työmarkkinoille asiakasta työllistyi neljännes eli 25 prosenttia. Palkkatuella työllistettiin 9 prosenttia, ja opiskelun aloitti viisi prosenttia.

Eteenpäin – projektissa käytettiin Kunnon Syyni-järjestelmää lokakuusta 2017 alkaen projektin loppuun toukokuuhun 2019 asti. Projektissa Kunnon Syyni- järjestelmän avulla tehtiin projektin asiakkaille alkuhaastattelut, joiden pohjalta arvioitiin asiakkaan tarvetta palveluihin. Myös asiakkaan edistymistä kuntouttavassa työtoiminnassa seurattiin Kunnon Syyni- järjestelmässä olevien kyselyjen avulla ja ohjelmasta oli mahdollista tulostaa lausunto tarvittaessa.

Kunnon Syyni – ohjelmisto on ainoa sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatioiden on mahdollista päivittää asiakastietoja samaan tietokantaan. Näin asiakkaan kuntoutusta koskevat tiedot löytyvät kootusti Kunnon Syyni – järjestelmästä.

Eteenpäin-projektissa Kunnon Syyni järjestelmää käyttivät myös työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijät, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat sekä projektihenkilöstö. Kunnon Syynin-ohjelma on käyttäjäystävällinen ja sen valikkorakenne helppo oppia. Asiakkaille tehdyt tasapuoliset kyselyt ja arvioinnit helpottavat kuntoutumisen edistymisen seuraamista sekä yhtenäistävät työkyvyn arvioimista kokonaisuudessaan. Järjestelmä ohjaa myös työntekijöitä ja edistää sekä mahdollistaa ammatillisen dialogin.

Keväällä 2019 Talentia teki jäsenistölleen kyselyn sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä. Tässä kyselyssä suosittelin Kunnon Syyni – järjestelmän käyttöönottoa koko sosiaalialalle.

Kalajoella 29.7.2019

Maija-Riitta Vuoti
Projektipäällikkö
My Way 2 -projekti
Centria- ammattikorkeakoulu

22 touko

Hallituksen kärkihanke ”Osatyökykyisille tie työelämään”

Hallituksen kärkihankkeen ”Osatyökykyisille tie työelämään”  Kainuun osahankkeessa kokeiltiin KunnonSyyniä monialaisessa yhteistyössä. Kokemukset olivat loistavat. Näin kainuulaiset raportoivat hankkeessaan:

+ Tulee rakennettua asiakkaalle selkeä tavoite
+ Asiakas ohjautuu oikean tuen piiriin
+ Viranomaiset ei tee päällekkäistä työtä
+ Herättää asiakkaan pohtimaan omaa prosessia ja tavoitetta
+ Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun yksilöllisen polun rakentamiseen
– Kokoaa tietoa, jos kirjaamistavat ja ajankohdat on määritelty tarkasti
– Jos Monialaista toimijapalaveria ei olisi, lääkäri tekisi vain kootun tiedon perusteella johtopäätöksiä > voi olla että kirjattu tieto vääristää todellista tilannetta.

+ Eri toimijoilla toisten arviot tiedossa jos kirjaamistapa tai asiakkaan tavoite ei ole tiedossa, ei saada yhteistä näkemystä.
+ Asiakas hyötyy kun saa monialaiselta tiimiltä ohjausta ja tukea
+ Helpottaa toimintaa, kun saadaan kaikkien tarvittavien asiantuntijoiden mielipiteen yhdellä kertaa selville, vähentää yhteydenottoja.
+ Asiakas tietää, mitkä tahot on hänen asioidensa tukena.
– Ei korvaa asiakkaan kohtaamisessa saatavaa informatiikkaa

15 marras

KunnonSyyni – työkalu monialaisen palvelun integraatioon

Oorninki on kehittänyt uudenlaisen työkalun verkostoyhteistyöhön, KunnonSyynin. Se kokoaa, välittää ja jalostaa monialaista asiakastietoa. KunnonSyyni on tarkoitettu asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseen silloin kun selvitetään palvelutarvetta, työkykyä tai kuntoutustarvetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelumme ovat monialaisista pulmista kärsiville liian pirstaleiset eikä heidän tilansa kokonaiskuva selviä oikein millään luukulla. Yksi auttaa yhdestä päästä ja toinen toisesta. Tieto ei kulje eri sektoreiden välillä ja huonoja tekosyitä siihen on monia. Yksi niistä on salassapitosäännökset. Käytännön työssäni olen alkanut epäillä, että salassapitoon vetoaminen saattaa olla helppo aidanrako silloin, kun ei oikein tiedetä, miten toisen sektorin palvelua pyydettäisi mukaan. Kokemukseni on, että kun asiakkaan äärellä lähdetään miettimään hänen tarpeitaan ja toiveitaan, hän lähes poikkeuksetta haluaa tietojaan vaihdettavan niiden kanssa, joissa hän myös on asiakkaana. Asiakkaan lupa tietojen vaihtoon on tietenkin monialaisen yhteistyön perusta. KunnonSyyni on työväline näiden tietojen välittämiseen ja kokonaiskuvan kannalta oleellisten tietojen keräämiseen. Järjestelmään kerätään strukturoidusti niitä tietoja, jotka ovat tarpeen palvelutarpeen, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Strukturoitu sisältö pohjautuu väitöskirjani päätelmiin ja pitkään kokemukseeni työttömien työkyvyn arvioinnissa.

KunnonSyyni on ollut koekäytössä Kemin sosiaali- ja terveyspalveluissa, Rovaniemen Nuorten Ohjaamossa ja Eduro-säätiössä. Lämpimät kiitokseni ja halaukset kaikille innokkaille käyttäjille heidän kommenteistaan ja joskus hankaliltakin tuntuneista kysymyksistä! Näiden avulla ohjelmasta tuli vieläkin parempi. Lämpimät kiitokseni myös yhteistyökumppaneilleni. Verkkoasema rakensi paperisesta KunnonSyynistä pilvipalvelun kautta käytettävän, jokaisen internetyhteyden päässä olevan sovelluksen. FiXui neuvoi, auttoi ja toteutti ohjelman käytettävyyden ja ulkoasun rakentamista.

KunnonSyyni on ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden ja kuntoutuksen palveluiden integraatioon tarkoitettu tietojärjestelmä. Se valmistuu juuri Soten kynnyksellä auttamaan niitä, joiden asiat helposti ovat tähän mennessä jääneet laavin rakoon. Vaikka itse olen ehkä jäävi sanomaan, KunnonSyyni on ajan hermolla tai vähän sen edellä. Kokeilkaa vaikka!

Raija Kerätär