16 elo

Asiakas suosittelee KunnonSyyniä

KÄYTTÖKOKEMUKSIA KUNNON SYYNI -JÄRJESTELMÄSTÄ

Alavieskassa ja Merijärvellä kolmivuotisen hankkeen aikana onnistuttu aktivoimaan yli puolet mukana olleista pitkäaikaistyöttömistä. Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n, Alavieskan 4H-yhdistyksen ja Merijärven 4H-yhdistyksen läpiviemässä Eteenpäin – työllisyyden aktivointi – hankkeessa oli mukana 93 pitkäaikaistyötöntä. Heistä 57 prosenttia aloitti aktivointitoiminnan. Avoimille työmarkkinoille asiakasta työllistyi neljännes eli 25 prosenttia. Palkkatuella työllistettiin 9 prosenttia, ja opiskelun aloitti viisi prosenttia.

Eteenpäin – projektissa käytettiin Kunnon Syyni-järjestelmää lokakuusta 2017 alkaen projektin loppuun toukokuuhun 2019 asti. Projektissa Kunnon Syyni- järjestelmän avulla tehtiin projektin asiakkaille alkuhaastattelut, joiden pohjalta arvioitiin asiakkaan tarvetta palveluihin. Myös asiakkaan edistymistä kuntouttavassa työtoiminnassa seurattiin Kunnon Syyni- järjestelmässä olevien kyselyjen avulla ja ohjelmasta oli mahdollista tulostaa lausunto tarvittaessa.

Kunnon Syyni – ohjelmisto on ainoa sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatioiden on mahdollista päivittää asiakastietoja samaan tietokantaan. Näin asiakkaan kuntoutusta koskevat tiedot löytyvät kootusti Kunnon Syyni – järjestelmästä.

Eteenpäin-projektissa Kunnon Syyni järjestelmää käyttivät myös työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijät, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat sekä projektihenkilöstö. Kunnon Syynin-ohjelma on käyttäjäystävällinen ja sen valikkorakenne helppo oppia. Asiakkaille tehdyt tasapuoliset kyselyt ja arvioinnit helpottavat kuntoutumisen edistymisen seuraamista sekä yhtenäistävät työkyvyn arvioimista kokonaisuudessaan. Järjestelmä ohjaa myös työntekijöitä ja edistää sekä mahdollistaa ammatillisen dialogin.

Keväällä 2019 Talentia teki jäsenistölleen kyselyn sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä. Tässä kyselyssä suosittelin Kunnon Syyni – järjestelmän käyttöönottoa koko sosiaalialalle.

Kalajoella 29.7.2019

Maija-Riitta Vuoti
Projektipäällikkö
My Way 2 -projekti
Centria- ammattikorkeakoulu

Vastaa