19 elo

Asiakas suosittelee KunnonSyyniä

Käyttökokemuksia KunnonSyyni-järjestelmästä

Alavieskassa ja Merijärvellä kolmivuotisen hankkeen aikana onnistuttu aktivoimaan yli puolet mukana olleista pitkäaikaistyöttömistä. Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n, Alavieskan 4H-yhdistyksen ja Merijärven 4H-yhdistyksen läpiviemässä Eteenpäin – työllisyyden aktivointi -hankkeessa oli mukana 93 pitkäaikaistyötöntä. Heistä 57 prosenttia aloitti aktivointitoiminnan. Avoimille työmarkkinoille asiakasta työllistyi neljännes eli 25 prosenttia. Palkkatuella työllistettiin 9 prosenttia, ja opiskelun aloitti viisi prosenttia.

Eteenpäin-projektissa käytettiin KunnonSyyni -järjestelmää lokakuusta 2017 alkaen projektin loppuun toukokuuhun 2019 asti. Projektissa KunnonSyyni-järjestelmän avulla tehtiin projektin asiakkaille alkuhaastattelut, joiden pohjalta arvioitiin asiakkaan tarvetta palveluihin. Myös asiakkaan edistymistä kuntouttavassa työtoiminnassa seurattiin KunnonSyyni-järjestelmässä olevien kyselyjen avulla ja ohjelmasta oli mahdollista tulostaa lausunto tarvittaessa.

KunnonSyyni-ohjelmisto on ainoa sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatioiden on mahdollista päivittää asiakastietoja samaan tietokantaan. Näin asiakkaan kuntoutusta koskevat tiedot löytyvät kootusti KunnonSyyni-järjestelmästä.

Eteenpäin-projektissa KunnonSyyni-järjestelmää käyttivät myös työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijät, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat sekä projektihenkilöstö. KunnonSyyni-ohjelma on käyttäjäystävällinen ja sen valikkorakenne helppo oppia. Asiakkaille tehdyt tasapuoliset kyselyt ja arvioinnit helpottavat kuntoutumisen edistymisen seuraamista sekä yhtenäistävät työkyvyn arvioimista kokonaisuudessaan. Järjestelmä ohjaa myös työntekijöitä ja edistää sekä mahdollistaa ammatillisen dialogin.

Keväällä 2019 Talentia teki jäsenistölleen kyselyn sosiaalialan sähköisistä järjestelmistä. Tässä kyselyssä suosittelin KunnonSyyni-järjestelmän käyttöönottoa koko sosiaalialalle.

Maija-Riitta Vuoti
Projektipäällikkö
My Way 2 -projekti
Centria-ammattikorkeakoulu

Vastaa