Mikä on KunnonSyyni?

Miten KunnonSyyni toimii?

KunnonSyynin perusta

KunnonSyyni perustuu biopsykososiaaliseen ihmiskäsitykseen ja WHO:n toimintakyvyn, toimintavajavuuksien ja terveyden viitekehykseen (ICF). KunnonSyyniin kerättävä informaatio noudattaa sitä rakennetta ja sisältöä, joka todettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi Raija Kerättären väitöskirjassa ”Kun katsoo kauempaa näkee enemmän – Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä”

KunnonSyynin taustaa

Palveluiden nykyisestä pirstaleisuudesta kärsivät eniten yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat ihmiset, joiden toiminta- ja työkyvyn heikkenemistä ei tunnisteta eikä kokonaistilannetta nähdä riittävän laajasti. Asiakkaat jäävät ilman heidän tarvitsemiaan palveluita, hoitoa, kuntoutusta ja sosiaalietuuksia. KunnonSyyni on kehitetty monialaista palvelua vaativien asiakkaiden tunnistamiseen ja auttamiseen ammattilaisverkoston voimin.

Mitä hyötyä on KunnonSyynistä?

Tietojärjestelmään kerätty asiakkaan toimintakykytieto on samassa paikassa asiakkaan avuksi määritetylle ammattilaisverkostolle, jolla on pääsy KunnonSyyniin. Aiemmin hajallaan ollut tieto eri sektoreilta kootaan yhteen paikkaan, KunnonSyyniin. Kokonaistiedon pohjalta tunnistetaan asiakkaan tarve eri palveluihin ja suunnitelmat näitä palveluja varten voidaan tehdä koordinoidusti. Palveluohjaus toteutuu tehokkaasti ilman tietokatkoja ja päällekkäisyyksiä. KunnonSyynin käyttöönotolla säästetään julkisissa kustannuksissa.

KunnonSyynin tuloksia

Käytännön kokemukset nuorten ohjaustyössä ja pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa ovat osoittaneet, että KunnonSyyni helpottaa ja nopeuttaa asioiden selvittämistä ja on hyvä palveluohjauksen väline.

Tietoturva

Tietojen katseluun ja muokkaukseen tarvitaan aina asiakkaan lupa. KunnonSyyni on henkilörekisteri ja vaatii sen mukaisen asiakkaan informaation.

KunnonSyyni on ensimmäinen toimiva SoTe- ja te-palveluiden asiakastyöhön kehitetty tiedonvälitystyökalu
KunnonSyyni ohjaa keräämään työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnin kannalta merkityksellistä tietoa
Lääkärille toimintakyvyn tiedot välittyvät tiivistettyinä ja auttavat työkyvyn ja kuntoutustarpeen tulkinnassa
KunnonSyynin sisältö ohjaa eri palveluiden integraatiota ja on tutkitusti relevanttia vaativissa työkyvyn arvioinneissa
KunnonSyynin avulla tunnistetaan monialaista verkostotyötä tarvitsevat asiakkaat, estetään päällekkäistä työtä ja asiakkaiden väliin putoamista

KunnonSyyni-prosessi

1. Asiakaskontakti

Asiakkaan heikentynyt toimintakyky tunnistetaan ja hänet ohjataan tarkempaan selvittelyyn ja palveluohjaukseen.

2. Huoliseula

Oma ohjaaja täyttää Huoliseula-lomakkeen ja arvioi sen perusteella, tarvitaanko monialaista verkostoa.

3. Monialaisen verkoston kartoittaminen ja asiakkaan tietojen kerääminen KunnonSyyniin.

Oma ohjaaja määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavan verkoston ja pyytää asiakkaan suostumukset tietojen vaihtoon. Aloitetaan verkostoyhteistyö ja informaation kerääminen KunnonSyyniin.

4. Tulkinta palvelutarpeista ja työ- ja toimintakyvystä

Kerätty informaatio auttaa tulkitsemaan palvelutarvetta, työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarvetta. Työ- ja toimintakyvyn arvion tekee lääkäri.

5. Jatkotoimenpiteet 

Asiakkaan monialainen verkosto on mukana palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelmien toteuttamisessa. Tarvittaessa tietoja päivitetään KunnonSyyniin.

Käyttäjien kokemuksia KunnonSyynistä

KunnonSyyni-järjestelmä huomioi myös asiakkaan oman mielipiteen ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden arvioida omaa tilannettaan tällä hetkellä paremmin kuin muut käytössä olevat asiakastietojärjestelmät. 

Maija Suhonen, sosiaalityöntekijä Rovaniemen kaupunki

Asiakas on sitoutuneempi oman tilanteensa selvittämiseen ja osatavoitteiden suorittamiseen, koska asiakkaan yhteydenpito lisääntyy ja kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan kasvaa.

Paula Väänänen, Ohjaaja/asiakasvastaava Nuorten ohjaamo

kunnonsyyni_logo_valk

Työväline monialaiseen yhteistyöhön työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeiden arvioimiseksi.

yhteys

Raija Kerätär
toimitusjohtaja, kuntoutuslääkäri
raija.keratar(at)oorninki.fi
040 535 6935

oorninki_logo_valk

Siljotie 3 B as 17
96100 Rovaniemi
LY 2027939-5