24 syys

Kemijärvi valitsi KunnonSyynin työttömien työkyvyn arvioinnin palveluiden tehostamiseen

Kemijärven kaupunki otti KunnonSyyni -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä elokuussa. KunnonSyyni -prosessi ja toimintatapa työkyvyn arvioinnissa oli toimijoille ennestään tuttu ja tehokkaaksi koetun prosessin rinnalle kaivattiin työkalua, joka mahdollistaa asiakkaan tietojen kirjaamisen moniammatillisesti sekä yli sektori- ja rekisterirajojen.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä heti käyttöönoton ensipäivistä alkaen”, kertoo Kemijärven työllisyyskoordinaattori ja KunnonSyynin -pääkäyttäjä Heli Björkman. Erityisesti KunnonSyynin odotetaan tukevan verkostoyhteistyön lisääntymistä ja tämä on näyttäytynyt toteutuvan jo käyttöönoton ensimmäisinä viikkoina.

”KunnonSyynin -käyttöönotto oli helppoa. Oorninki Oy hoiti tekniset asiat ja meidän vastuulle jäi ainoastaan käyttäjien roolien päättäminen sekä sen mukaisesti käyttöoikeuksien ja tunnusten luominen ja jakaminen”, kertoo Heli.

Kemijärvellä haluttiin toteuttaa järjestelmän käyttökoulutuksen yhteydessä myös työpaja prosessien kehittämiseksi. Oorninki Oy:n asiakkuuspäällikkö Jatta Kivelä ohjasi työpajaa, jossa henkilöstö tarkasteli työttömien palveluprosessin avainkohtia ja niihin liittyvien avainhenkilöiden rooleja ja verkostoja. Työpaja koettiin tehokkaaksi ja vastaavaa voidaan varauksetta suositella myös muille, riippumatta onko KunnonSyynin käyttöönotosta jo jonkin verran aikaa tai onko tällaisen työkalun käyttöönotto vasta suunnitteilla.